ENGLISH

Nabízíme malým dě​tem zábavu a hravý přístup k učení...ve dvou jazycích

Mozaika je dvojjazyčná česko-anglická mateřská škola pro děti od 2,5 do 7 let.

Školka se nachází v Poděbradech v secesní vilce ve Studentské ulici. Školka je velmi výhodně situována nedaleko parku a hlavního náměstí.

Ke klasickému kurikulu české školky u nás navíc nabízíme kvalifikovanou výuku angličtiny, kterou zajišťují rodilí mluvčí. V průběhu celého dne je dítě v kontaktu jak s češtinou, tak s angličtinou.

Naším cílem je co nejvíce imitovat bilingvální rodinný způsob života, který užívá metodu

"One Person One Language" (OPOL) = Jeden člověk — jeden jazyk.

Školka je zapsána v registru škol.


Veselé Velikonoce!

Co nás čeká!
21ěho dubna - Den Země/Earth Day

Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace

24ého dubna - Malá technická univerzita

Lekce Malý zpracovatel odpadů

Cílem projektu Malá technická univerzita je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí o technické obory. Přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Zúčastníme se 8 lekcí a po jejich absolvování získáme titul MISTR STAVITEL.


26ého dubna - Čarodějnické rejdění s opékáním špekáčků

Čarodějnické kostýmy, košťata, kočky, myši, pavouci a hadi (jakákoliv zvěř plyšová) jsou povoleny. Odpoledne plné her, zakončené opékáním špekáčků na zahradě školky.